Webcast: How to create a business case for HR transformation
How to create a business case for HR transformation
LIVE Webcast
THURSDAY, SEPTEMBER 23rd | 11:00 AM - 12:00 PM ICT
How to create a business case for HR transformation: A Masterclass for HR
WEBCAST HAS ENDED NOW

Giống như mọi công tác kinh doanh quan trọng khác, các kế hoạch về nhân sự đòi hỏi thời gian và nguồn lực để có hiệu quả và tạo ra thay đổi thực sự. Thách thức thường gặp là khiến đội ngũ lãnh đạo cấp cao (đặc biệt là ở công ty quy mô vừa) hiểu được giá trị của sự đổi mới. Việc xác định tiềm năng đó trong một đề án kinh doanh mạnh mẽ sẽ giúp hoạt động nhân sự có tiếng nói chung với ban lãnh đạo và có được các nguồn lực cần thiết để tiến hành kế hoạch.

Inside the Masterclass:

Trong lớp học chuyên gia của People Matters and SAP SuccessFactors, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp đã thử nghiệm thành công và có thể được vận dụng vào quá trình xây dựng đề án kinh doanh về đổi mới nhân sự của chính bạn.

  1. Động lực để thay đổi là gì? Tại sao ta phải tiến hành việc này ngay? Doanh nghiệp có những lợi ích gì? Có giảm thiểu rủi ro không? Có giúp thúc đẩy không? Có hỗ trợ tăng trưởng không?
  2. Có những chỉ số nào? Làm cách nào để đo lường thành công? Chúng ta có cần quan tâm đến tiêu chí của ngành, đối thủ chính, tiêu chuẩn nội bộ hoặc tất cả những điều trên? Chúng ta có ưu tiên cải thiện mức độ gắn kết không? Và làm cách nào để biết chúng ta đã đạt được mục tiêu (vì thực ra, một khi bắt đầu đổi mới thì chẳng khi nào có thể hoàn tất)?
  3. Quy mô là gì?Quy mô về nhiệm vụ, địa lý và hoạt động là gì? Chúng ta đang nhắm đến quá trình và đối tượng nào, và vào thời điểm nào?
  4. Ai sẽ hỗ trợ chúng ta trong quá trình này? Ai luôn là người quản lý tốt? Ai đã tham gia xuyên suốt vào quá trình? Ai sẽ bất ngờ khi biết về kế hoạch này? Có ai được lợi hoặc chịu thiệt không, và nếu có thì chúng ta đã cân nhắc kỹ lưỡng hệ quả về mặt chính trị chưa?
  5. Lộ trình của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ dùng cách “đánh lớn” hay chia kế hoạch thành nhiều giai đoạn kéo dài nhiều năm? Mức độ phù hợp của lộ trình đề xuất với năm tài chính của chúng ta?

Our Speakers
La Tran Minh
La Tran Minh

Senior Manager, Workforce Transformation Services, PwC Consulting Vietnam

Sujay Bhat
Sujay Bhat

Director - HR Technology, SAP SuccessFactor

Khoi Pham
Khoi Pham

CHRO, FE Credit Vietnam

Nguyen Minh Ngoc
Nguyen Minh Ngoc

Human Resource Director, Telio

Nguyen Anh Hung
Nguyen Anh Hung

CHRO, PNJ

Register Now
By clicking "Sign up" below, you indicate that you have read and agreed to the Terms & Conditions and Privacy policy.

How likely are you to recommend People Matters' virtual sessions to your peers?

01
10
Selected Score :